Zo srdca

Príhovor riaditeľky

Ďalší školský rok začína a my vstupujeme do 26. roka existencie Jazykovej školy Larus. Je to dlhé obdobie, v ktorom sa u nás vystriedali stovky študentov. Sú aj takí študenti,