Filozofia školy

Larus je jazyková škola, ktorej kolektív tvoria skúsení, kvalifikovaní  pedagógovia.

Robíme všetko preto, aby sme svojim študentom sprostredkovali jazykové zručnosti čo najefektívnejším spôsobom v plne vybavených učebniach s použitím najnovších technológií. Pravidelne obmieňame jazykové učebnice, aby sme študentom poskytli materiály, ktoré reflektujú najnovšie metodické trendy.

Je našou dlhoročnou ambíciou vytvárať  študentom príjemné prostredie, ako aj  atmosféru, ktorá pomáha odstraňovať psychologické bariéry. Chceme, aby sa naši študenti na vyučovaní dobre cítili, aby stres neovplyvňoval ich výkonnosť a ochotu spolupracovať. Naše dlhoročné skúsenosti nás povzbudzujú v tom, že sa nám tieto ciele darí napĺňať.

Veľa sa zmenilo od našich skromných začiatkov v roku 1996. Nastal neuveriteľný rozvoj v oblasti produkcie cudzojazyčnej literatúry, pomôcok, ale aj vyučovacích metód. Dnes je prístup k jazykom otvorený aj prostredníctvom moderných softvérových aplikácií a internetu, ktoré sa vo veľkej miere podieľajú na aktívnom učení sa cudzích jazykov, či už dištančným spôsobom prostredníctvom vyučujúceho, alebo samoštúdiom s využitím podporných online materiálov a zdrojov. Osvojovanie cudzích jazykov nikdy nebolo podporené takou obrovskou technickou a vzdelanostnou platformou ako je tomu teraz. Dnes je situácia taká ideálna, že je ťažko sa vyhovárať, prečo sa niekomu jazyk nepodarilo osvojiť.

Napriek všetkým vymoženostiam modernej doby, ktoré významným spôsobom rozvíjajú a obohacujú vzdelávanie, jedna vec sa nemení. Je ňou motivácia jednotlivca, snaha obetovať čas a finančné prostriedky, vynaložiť úsilie s cieľom dopracovať sa k spoľahlivému osvojeniu si cudzieho jazyka na úrovni kompetentného užívateľa. Odporúčame našim študentom, aby sa okrem pravidelnej dochádzky na vyučovanie venovali aj domácej príprave, čítali v cudzom jazyku, pozerali filmy s titulkami, ale aj bez nich,  v originálnom znení (v závislosti na pokročilosti) a využívali každú príležitosť naučené vedomosti aj v praxi uplatňovať.

Myslíme si, že čítanie kníh ide ruka v ruke s napredovaním vo výučbe cudzích jazykov. Naša knižnica ponúka rôznorodé tituly – od časom overených klasík, až po novodobú beletriu. Pre tých, čo si netrúfajú siahnuť po originálnych verziách kníh, máme skrátené tituly, rozdelené podľa úrovne znalosti jazyka.

500+

študentov

#1

v Banskej Štiavnici

26

rokov pôsobenia

Naša filozofia
a hodnoty

Robíme všetko preto, aby sme svojim študentom sprostredkovali jazykové zručnosti čo najefektívnejším spôsobom v plne vybavených učebniach s použitím najnovších technológií. Pravidelne obmieňame jazykové učebnice, aby sme študentom poskytli materiály, ktoré reflektujú najnovšie metodické trendy.

Mgr. Silvia Čížová

zakladateľka a riaditeľka školy

“Študenti našej školy sa môžu spoľahnúť, že im sprostredkujeme korektné jazykové zručnosti metódami, ktoré reflektujú súčasné trendy vo vyučovaní”

Prihláška

Ste pripravení urobiť ďalší krok k svojej budúcej kariére?