Kurz španielskeho jazyka

Pre koho je kurz vhodný?

Po niekoľkých rokoch opätovne ponúkame kurz španielskeho jazyka. Popularita španielskeho jazyka rastie po celom svete. Okrem toho, že má povesť „ľahkého“  jazyka, je mimoriadne rozšírený, a teda oplatí sa ho učiť.  V rámci kurzu sa študenti oboznamujú s gramatikou, slovnou zásobou, venujú sa počúvaniu s porozumením, pochopeniu textu, rozvíjajú komunikačné schopnosti pri práci vo dvojiciach, v skupinách a v interakcii s vyučujúcim.

V dnešnej dobe už nestačí ovládať jeden cudzí jazyk, napr. angličtinu. V Európe je štandardom, že vzdelaní ľudia komunikujú v dvoch, prípade troch cudzích jazykoch.  Čím viacej jazykov ovládate, tým vyššie sú vaše šance študovať a pracovať v zahraničí, ale umožňujú vám veľmi dobre sa uplatniť aj na Slovensku.

 

Praktické informácie

Kurzy sa konajú v popoludňajších hodinách, 1x týždenne/ 90 min., prípadne 60 min podľa počtu účastníkov v skupine.  Presný termín konania kurzu je známy až po zápise.

Kurz trvá celý školský rok, pri zápise sa prihlasuje na štúdium v prvom polroku. 

Cena kurzu  za polrok: od  €110 (v závislosti od počtu členov v skupine)

Ak máte záujem o niektorý z kurzov, pozrite si podstránku KURZY. Nájdete tam všetky podstatné informácie. Ak sa neviete rozhodnúť, na akej jazykovej úrovni sú vaše znalosti, otestujte sa online.

Po odoslaní vašej prihlášky sa vám ozveme s informáciami o ďalšom postupe.

Ste pripravení urobiť dôležitý krok vo svojom živote a naučiť sa cudzí jazyk?​

Takmer IN

Ste pripravení urobiť dôležitý krok vo svojom živote a naučiť sa cudzí jazyk?​