Vyberte si spôsob úhrady, ktorý vám najviac vyhovuje

Názov účtu adresáta: Larus, Mgr. Silvia Čížová
Peňažný ústav: Prima Banka
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: aktuálny dátum transakcie
IBAN:  SK21 5600 0000 0014 4287 5001

V tomto prípade od nás dostanete príjmový doklad.

V tomto prípade je potrebné vopred dodať údaje na fakturáciu.

 

Fakturačné údaje:

 

Larus, Mgr. Silvia Čížová
Križovatka 10
96901 Banská Štiavnica
IČO: 34542256
DIČ: 1028981646
č. živnostenského registra: 602-1289