Príprava na medzinárodné skúšky – anglický jazyk

Pre koho je kurz vhodný?

Cieľom kurzu je pripraviť záujemcov na skúšky First Certificate in English (FCE – úroveň B2)Certificate in Advanced English (CAE úroveň C1)prípadne the International English Language Testing System (IELTS- ľubovoľná jazyková úroveň). Skúšky majú medzinárodnú platnosť. Na internete je zoznam inštitúcií, organizácií, univerzít a firiem, ktoré uznávajú Cambridgeský certifikát ako relevantný dokument o jazykových schopnostiach kandidátov.

V rámci skúšky sa testujú všetky jazykové zručnosti:

  • čítanie s porozumením
  • písanie rôznych typov slohových útvarov (email, správa, článok, recenzia, príbeh, esej)
  • posluch s porozumením
  • gramaticko-lexikálne používanie angličtiny
  • ústny jazykový prejav

Cambridgeské skúšky na jazykovej úrovni B2 sa konajú počas celého roka v termínoch, ktoré stanovujú testovacie centrá.  Všetci kandidáti, ktorí majú vážny záujem spraviť skúšky, sa musia dôsledne pripraviť. Tomu zodpovedá aj charakter a intenzita kurzu. Každý kandidát musí zvládnuť pomerne veľký objem učiva. Veľký dôraz je aj na individuálnej príprave študentov. Študenti, ktorí absolvujú prípravný kurz, si výrazným spôsobom zlepšia svoje jazykové schopnosti a sú pripravení zvládnuť maturitnú skúšku, prípadne prijímacie pohovory na vysoké školy.

Cambridgeské certifikáty sú medzinárodne uznávaným potvrdením jazykových schopností. Skúška na úrovni B2 je vhodná pre žiakov 1. a 2. ročníka a skúška na úrovni C1 je vhodná pre študentov 3. ročníka stredoškolského štúdia.

Oficiálne stránky

Praktické informácie

Kurzy sa konajú v popoludňajších hodinách 2x týždenne/ 60, alebo 90 min., podľa počtu študentov v skupine.  Presný termín konania kurzu je známy až po zápise.

Kurz trvá celý školský rok, pri zápise sa prihlasuje na štúdium v prvom polroku, ale v prípade, že záujemca má vážny záujem spraviť skúšku, musí pokračovať v kurze aj druhom polroku. 

V rámci skupiny je maximálne 10 členov.

Cena kurzu  za polrok:  od  €145,- (v cene sú aj hodnotenia, ale nie študijná literatúra)

Ak máte záujem o niektorý z kurzov, pozrite si podstránku KURZY. Nájdete tam všetky podstatné informácie. Ak sa neviete rozhodnúť, na akej jazykovej úrovni sú vaše znalosti, otestujte sa online.

Po odoslaní vašej prihlášky sa vám ozveme s informáciami o ďalšom postupe.

Ste pripravení urobiť dôležitý krok vo svojom živote a naučiť sa cudzí jazyk?​

Takmer IN

Ste pripravení urobiť dôležitý krok vo svojom živote a naučiť sa cudzí jazyk?​