Všeobecný kurz anglického jazyka

Pre koho je kurz vhodný?

Kurzy sú vhodné pre dospelých s rôznymi úrovňami pokročilosti – od začiatočníkov až po pokročilých. V prípade, že študent pristupuje do pokračujúcej skupiny, je vhodné na zápise urobiť všeobecný zaraďovací test, aby sa dala stanoviť vhodná jazyková úroveň.

Používame kvalitné britské učebnice, ktoré pravidelne obmieňame, aby sme našim študentom sprostredkovali najmodernejšie metódy a prístupy osvojovania si cudzieho jazyka. V rámci kurzu sa študenti oboznamujú s gramatikou, slovnou zásobou, venujú sa posluchu s porozumením, pochopeniu textu, ale predovšetký rozvíjajú komunikačné schopnosti pri práci vo dvojiciach, skupinách a v interakcii s vyučujúcimi.

Praktické informácie

Kurzy sa konajú vo večerných hodinách, začínajú v čase okolo 17 hod, po pracovnej dobe. Kurzy sa konajú  1x týždenne/ 90, alebo 60 min.

Kurz trvá celý školský rok, pri zápise sa prihlasuje na štúdium v prvom polroku. Počet účastníkov v rámci skupiny je maximálne 8 členov.

Cena kurzu  za polrok: od € 110,-  (v závislosti od počtu členov v skupine a celkového počtu hodín za polrok)

Ak máte záujem o niektorý z kurzov, pozrite si podstránku KURZY. Nájdete tam všetky podstatné informácie. Ak sa neviete rozhodnúť, na akej jazykovej úrovni sú vaše znalosti, otestujte sa online.

Po odoslaní vašej prihlášky sa vám ozveme s informáciami o ďalšom postupe.

Ste pripravení urobiť dôležitý krok vo svojom živote a naučiť sa cudzí jazyk?​

Takmer IN

Ste pripravení urobiť dôležitý krok vo svojom živote a naučiť sa cudzí jazyk? Hneď prvým môže byť vyplnenie prihlášky.