Rodinná atmosféra
a individuálny
prístup

Naši študenti sú pre nás priateľmi.

Filozofia našej školy

Ďalší školský rok začína a my vstupujeme do 26. roka existencie Jazykovej školy Larus. Je to dlhé obdobie, v ktorom sa u nás vystriedali stovky študentov. Sú aj takí študenti, ktorí sú škole verní neuveriteľne dlho, viac ako desať rokov. Tento fakt naznačuje aj niečo podstatné o charaktere školy- naši študenti nie sú len našími ctenými klientami, ale predovšetkým priateľmi a stretávanie sa v škole je nielen užitočne strávený čas, ale príjemné a podnetné stretávanie sa s ľuďmi, s ktorými máme veľa spoločného.

90%

našich kandidátov bolo úspešných v Cambridgeských skúškach (FCE, CAE, CPE, IELTS). Mnohým študentom medzinárodné certifikáty otvorili možnosti štúdia v zahraničí.

Naša metóda

Pri osvojovaní si cudzieho jazyka je dôležité sa s ním stretávať čo najviac a mnohorakým spôsobom- počúvaním, čítaním, hovorením a písaním. Keďže komunikácia a počúvanie patria medzi najťažšie zručnosti, snažíme sa ich posilniť na hodinách aj mimo práce s učebnicou.

Ako to robíme?

01.

Dôraz na komunikáciu a počúvanie vo dvojiciach alebo malých skupinách, vďaka tomu je na hodinách priestor na individuálne usmernenie.

02.

Dôraz na cvičenia, ktoré vychádzajú zo skutočných situácií a reálií z anglicky hovoriacich krajín. Technologické vybavenie triedy umožňuje využívať na hodinách ukážky z audiovizuálnych diel – videoklipy, podcasty atď.

03.

Priateľská, rodinná atmosféra pomáha odstraňovať zábrany v komunikácii v cudzom jazyku.

Takmer IN

Ste pripravení urobiť dôležitý krok vo svojom živote a naučiť sa cudzí jazyk?​ Hneď prvým môže byť vyplnenie prihlášky.