Kurz francúzskeho jazyka

Pre koho je kurz vhodný?

Už niekoľko rokov vyučujeme francúzsky jazyk. 

V rámci kurzu sa študenti oboznamujú s gramatikou, slovnou zásobou, venujú sa počúvaniu a čítaniu s porozumením, rozvíjajú komunikačné schopnosti vo dvojiciach, v skupinách a v interakcii s vyučujúcim. 

V dnešnej dobe už nestačí ovládať jeden cudzí jazyk. Vo vyspelej Európe je štandardom, že vzdelaní ľudia komunikujú v dvoch, prípade troch cudzích jazykoch.  Čím viacej jazykov ovládate, tým vyššie sú vaše šance študovať a pracovať v zahraničí, ale umožňujú vám tiež veľmi dobre sa uplatniť aj na Slovensku. 

Francúzština je veľmi dôležitý jazyk pre uplatnenie sa v oblasti medzinárodného práva, diplomacie a administratívy EÚ.

Praktické informácie

Kurzy sa konajú v popoludňajších hodinách, 1x týždenne/ 90 min., prípadne 60 min podľa počtu účastníkov v skupine.  Presný termín konania kurzu je známy až po zápise.

Kurz trvá celý školský rok, pri zápise sa prihlasuje na štúdium v prvom polroku. Počet účastníkov v rámci skupiny je maximálne 8 členov.

Cena kurzu  za polrok: od  €120,-  (v závislosti od počtu členov v skupine)

Ak máte záujem o niektorý z kurzov, pozrite si podstránku KURZY. Nájdete tam všetky podstatné informácie. Ak sa neviete rozhodnúť, na akej jazykovej úrovni sú vaše znalosti, otestujte sa online.

Po odoslaní vašej prihlášky sa vám ozveme s informáciami o ďalšom postupe.

Ste pripravení urobiť dôležitý krok vo svojom živote a naučiť sa cudzí jazyk?​

Takmer IN

Ste pripravení urobiť dôležitý krok vo svojom živote a naučiť sa cudzí jazyk?​