Pripravujeme...

Rozvrh bude známy približne týždeň po zápise.