Obchodná angličtina

Pre koho je kurz vhodný?

Obchodná angličtina sa stala mimoriadne dôležitým komunikačným médiom pre ľudí, ktorí buď sami vedú vlastné firmy, alebo pracujú v podnikoch, kde sa angličtina aktívne používa. Termín obchodná angličtina už neznamená len písanie mailov, alebo popisovanie  grafov. Dnešné moderné vyučovacie metódy reflektujú nutnosť viesť klientov k aktívnemu používaniu jazyka aj mimo práce. Ľudia sa v rámci svojho pracovného zaradenia stretávajú s kolegami z iných krajín, cestujú, a preto musia byť schopní reagovať na množstvo komunikačných situácií.

Ponúkame kurzy obchodnej angličtiny pre organizácie, firmy aj jednotlivcov. Obsah vzdelávania je šitý na mieru klienta a je ho možné rozšíriť podľa individuálnych  potrieb klienta, aby čas strávený štúdiom angličtiny bol čo najefektívnejší.

Praktické informácie

Termín konania kurzu:  dohodou s klientom

Cena za vyučovaciu hodinu: €22/60 min hodina/individuálny kurz

Cena za vyučovaciu hodinu pre skupiny: podľa počtu študentov

Používame učebnice: podľa výberu lektora

Ak máte záujem o niektorý z kurzov, pozrite si podstránku KURZY. Nájdete tam všetky podstatné informácie. Ak sa neviete rozhodnúť, na akej jazykovej úrovni sú vaše znalosti, otestujte sa online.

Po odoslaní vašej prihlášky sa vám ozveme s informáciami o ďalšom postupe.

Ste pripravení urobiť dôležitý krok vo svojom živote a naučiť sa cudzí jazyk?​

Takmer IN

Ste pripravení urobiť dôležitý krok vo svojom živote a naučiť sa cudzí jazyk?​