Individuálne vyučovanie anglického jazyka

Individuálne vyučovanie - všeobecné zameranie

Vhodné pre záujemcov, ktorí potrebujú individuálne tempo zohľadňujúce ich pracovný režim, udržiavanie a zdokonaľovanie konverzačných schopností, rozvíjanie komunikačných a prezentačných zručností.

Ide o najintenzívnejšiu formu učenia sa, kedy 100% času je venované rozvoju jazykových schopností študenta. Pri tomto type kurzu je obsah „šitý na mieru“ a je možné ho prispôsobovať presne podľa požiadaviek klienta.

Termín konania kurzu:  dohodou s klientom

Cena za vyučovaciu hodinu:  €16 / 45 min. , €20 / 60 min

Výber učebnice podľa potrieb klienta

Individuálne vyučovanie so špecifickým zameraním

Vhodné pre záujemcov, ktorí potrebujú individuálne tempo, ktoré zohľadňuje ich pracovný režim, udržiavanie a zdokonaľovanie konverzačných a prezentačných zručností v špecifickom odbore (gastronómia, právo, medicína,…)

Ponúkame aj individuálnu prípravu na jazykové skúšky na úrovni B2, alebo C1. Vhodný typ vyučovania  pre študentov, ktorým nevyhovuje skupinová príprava z časových, alebo iných dôvodov.

Ide o najintenzívnejšiu formu štúdia, kedy je čas na hodine venovaný individuálnemu rozvoju jazykových schopností klienta.

Termín konania kurzu:  dohodou s klientom

Cena za vyučovaciu hodinu:   €22/60 min/osoba

Cena za vyučovaciu hodinu vo dvojici: €30/60 min/2 osoby

Výber učebnice podľa potrieb klienta

Ak máte záujem o niektorý z kurzov, pozrite si podstránku KURZY. Nájdete tam všetky podstatné informácie. Ak sa neviete rozhodnúť, na akej jazykovej úrovni sú vaše znalosti, otestujte sa online.

Po odoslaní vašej prihlášky sa vám ozveme s informáciami o ďalšom postupe.

Ste pripravení urobiť dôležitý krok vo svojom živote a naučiť sa cudzí jazyk?​

Takmer IN

Ste pripravení urobiť dôležitý krok vo svojom živote a naučiť sa cudzí jazyk?​