Feedback od vás nás vždy inšpiruje
robiť veci ešte lepšie. Ďakujeme 🙂

„ …chcel by som sa Vám a všetkým učiteľom, ktorý ma učili poďakovať za ich ochotu a úsilie ktoré vynakladali na každej hodine a najmä Vám. Na začiatku pred 4 rokmi som neveril ani sám sebe že takéto niečo som schopný dokázať a dostať sa na takú úroveň angličtiny, aby som bol schopný zmaturovať. Ale bez ochotných, nápomocných, dobrosrdečných učiteľov s individuálnym prístupom ku každému žiakovi akých má Larus by to nešlo. Za 4 roky som sa tak posunul v angličtine natoľko, že ani ja sám tomu nechcem uveriť. Za to Vám patrí veľká vďaka a veľká vďaka aj jazykovej škole, ktorá ponúka príjemné priestory na vzdelávanie v ktorých som sa cítil ako doma a stretol som veľmi veľa nových a úžasných ľudí a na toto miesto budem mať len najlepšie spomienky. Ešte raz jedno veľké ĎAKUJEM!"

Peter

„So súkromnou jazykovou školou LARUS v Banskej Štiavnici a s jej riaditeľkou Silviou Čížovou spolupracujeme už niekoľko rokov. Naša organizácia implementovala v tomto období viaceré EU projekty, v ktorých sme často využívali odborný potenciál a flexibilitu tejto školy. Škola zrealizovala viaceré jazykové kurzy šité na mieru našich projektových zámerov v najrozličnejších oblastiach ako napríklad kurzy pre opatrovateľky a pre tých, čo si hľadajú zamestnanie v zahraničí. V rámci projektu EQUAL vznikol aj slovník najpotrebnejších slov na pracovnom trhu (anglicko-slovensko-rómsky) ako pomôcka pre zamestnanie sa v Anglicku, ktorý bol prezentovaný aj na pôde EU a Rady Európy v Bruseli.“

PhDr. Margita Marková, Kolpingovo dielo na Slovensku

„Sme super kolektív a veľa sa nasmejeme a za tento polrok som si pomocou Larusu našla veľa kamarátov.“

Ema

„Prístup vyučujúcej je úžasný, vždy z hodín odchádzam so skvelou náladou a veľmi pozitívnymi pocitmi, páči sa mi, že vie byť trpezlivá a bez problémov sa nám vie venovať aj individálne.“

Júlia

„Vysoká profesionalita vyučujúcej, množstvo vlastného učebného materiálu nad rámec vyučovania“

Zuzka

„Prístup vyučujúcej je fenomenálny, familiárny v pozitívnom zmysle slova. Všetky moje očakávania boli splnené.“

Veronika

„Činnosti boli rôznorodé a vystriedali sa viaceré – páčilo sa mi hovorenie o každodenných záležitostiach a analýza textov piesní.“

Mário

„Páči sa mi celý priebeh vyučovania, hodiny sú zaujímavé.“

Natália

„Pani učiteľka je úžasná. Je tu super.“

Evka

„Všetky činnosti na hodiny boli super. Môj pohľad – všetko zorganizované na vysokej úrovni.“

Miro

„Prístup vyučujúceho je veľmi dobrý. Jeden z najlepších, akých som stretla.“

Kristína