Kurz anglického jazyka pre deti

Pre koho je kurz vhodný?

Do kurzu je možné prihlásiť dieťa na I. a II. stupni ZŠ, najmladší žiaci sú 8.a 9.-roční (3.ročník ZŠ). Deti môžu pristúpiť v ľubovoľnom veku. V rámci kurzu sa deti venujú nácviku všetkých jazykových zručností formou, ktorá rešpektuje ich vek aj fakt, že vyučovanie sa koná v poobedňajších hodinách.

Pre deti je prínosom vyšší počet hodín angličtiny, okrem hodín v ZŠ si aktívne rozširujú svoje komunikačné schopnosti. V rámci hodín sa venuje pozornosť individuálnym  potrebám detí. Ich postup sa priebežne vyhodnocuje prostredníctvom  testov. Podporujeme deti, aby sa venovali rozvoju zručností aj prostredníctvom vlastných projektov, ktoré majú tematický súvis s preberaným učivom.

Rodičia sú o napredovaní detí informovaní na polroka aj na konci roka prostredníctvom hodnotení, ktoré žiaci dostávajú od vyučujúcich.  Veľmi oceňujeme spoluprácu s rodičmi; v  prípade, že prejavujú záujem o prácu svojich detí, sú ich výsledky lepšie.
Okrem štandardných hodín vyučujúci pripravujú pre svojich žiakov aj malé oslavy – napr. pred Vianocami a na konci roka.

Praktické informácie

 

Kurzy sa konajú v popoludňajších hodinách, začínajú v čase od 13.30, po školskom vyučovaní,  konajú sa 2x týždenne/ 60 min. (žiaci 5.-9.ročníka), alebo 2xtýždenne/50 min. (žiaci 3.- 4.ročníka) Presný termín konania kurzu je známy až po zápise.

 

Kurz trvá celý školský rok, pri zápise sa prihlasuje na štúdium v prvom polroku. V skupine je maximálne 10 detí.

Cena kurzu  za polrok:  €110,- (2×60 min/tyždenne), €100,- (2×50 min týždenne)

Ak máte záujem o niektorý z kurzov, pozrite si podstránku KURZY. Nájdete tam všetky podstatné informácie. Ak sa neviete rozhodnúť, na akej jazykovej úrovni sú vaše znalosti, otestujte sa online.

Po odoslaní vašej prihlášky sa vám ozveme s informáciami o ďalšom postupe.

Ste pripravení urobiť dôležitý krok vo svojom živote a naučiť sa cudzí jazyk?​

Takmer IN

Ste pripravení urobiť dôležitý krok vo svojom živote a naučiť sa cudzí jazyk?​