Aktuálne

Príhovor riaditeľky

Ďalší školský rok začína a my vstupujeme do 26. roka existencie Jazykovej školy Larus. Je to dlhé obdobie, v ktorom sa u nás vystriedali stovky študentov. Sú aj takí študenti,

Zápis do nového školského roka 2022/23

Zápis pre všetkých záujemcov sa uskutočnil  5.9,  6.9.  a 7.9. 2022  v čase 14:00 – 17:00 v priestoroch Jazykovej školy Larus na prvom poschodí.Pokračujúci študenti sa prípade záujmu o štúdium v