Príprava na maturitné / prijímacie skúšky (anglický jazyk)

Pre koho je kurz vhodný?

Kurz je vhodný pre študentov 4.ročníka strednej školy, ktorí sa pripravujú na externú písomnú maturitnú skúšku z cudzieho jazyka v marci 2023. V rámci kurzu sa venujú typu úloh a zadaní, s ktorými sa stretnú na skúške.

Osobitnú pozornosť venujeme nácviku posluchu s porozumením, čítaniu s porozumením, rozvoju slovnej zásoby. Výhodou takéhoto typu prípravy je menší počet študentov v skupine, čo umožňuje aj individuálny prístup k študentom. Alternatívou k tomto kurzu je príprava na medzinárodný certifikát na úrovni B2, alebo C1, keďže písomná maturitná skúška obsahuje podobné typy zadaní.

Kurzy sa konajú v popoludňajších hodinách 1x týždenne  60min. Presný termín konania kurzu je známy až po zápise.

Praktické informácie

Kurzy sa konajú v popoludňajších hodinách 1x týždenne/ 90 alebo 60min (v závislosti od počtu prihlásených). Presný termín konania kurzu je známy až po zápise.

Cena kurzu : od €110,- (podľa počtu prihlásených)

Ak máte záujem o niektorý z kurzov, pozrite si podstránku KURZY. Nájdete tam všetky podstatné informácie. Ak sa neviete rozhodnúť, na akej jazykovej úrovni sú vaše znalosti, otestujte sa online.

Po odoslaní vašej prihlášky sa vám ozveme s informáciami o ďalšom postupe.

Ste pripravení urobiť dôležitý krok vo svojom živote a naučiť sa cudzí jazyk?​

Takmer IN

Ste pripravení urobiť dôležitý krok vo svojom živote a naučiť sa cudzí jazyk?​