Student Activities

Explore your options

At Estudiar, students take part in a broad range of academic, cultural, social, and political organizations. Write for the school newspaper, work with university leaders through student government, make your debut with visual and performing arts groups, and lend a hand in community service.

Public
Programs

Through more than 1,300 events each year, students get a front-row seat to history as it’s being made. Like a student at Campbell University you will have access to workshops, lectures, performances, interviews, and more.

Through more than 1,300 events each year, students get a front-row seat to history as it’s being made. Like a student at Campbell University you will have access to workshops, lectures, performances, interviews, and more.

Featured Clubs & Organizations

Príhovor riaditeľky

Ďalší školský rok začína a my vstupujeme do 26. roka existencie Jazykovej školy Larus. Je to dlhé obdobie, v ktorom sa u nás vystriedali stovky študentov. Sú aj takí študenti,

Zápis do nového školského roka 2022/23

Zápis pre všetkých záujemcov sa uskutočnil  5.9,  6.9.  a 7.9. 2022  v čase 14:00 – 17:00 v priestoroch Jazykovej školy Larus na prvom poschodí.Pokračujúci študenti sa prípade záujmu o štúdium v

FORM

Are you ready to take the next step toward your future career?