Naši učitelia

Jazyková škola Larus je síce malá škola, ale našou ambíciou od jej začiatku bolo poskytovať kvalitné vyučovanie, hlavne anglického jazyka, o ktorý je najväčší záujem. 

Náš tím tvoria kvalifikovaní učitelia  cudzích jazykov, ktorí sú ochotní venovať osobitnú pozornosť každému žiakovi, ale aj vytvárať priateľskú atmosféru na vyučovaní.

Mgr. Silvia Čížová

Zakladateľka a riaditeľka Jazykovej školy Larus