Španielsky jazyk

Pre koho je kurz vhodný?

Kurzy sú vhodné pre študentov s rôznymi úrovňami pokročilosti – od začiatočníkov až po pokročilých. V prípade, že študent pristupuje do pokračujúcej skupiny, je vhodné na zápise urobiť všeobecný zaraďovací test, aby sa dala stanoviť vhodná jazyková úroveň.

Používame kvalitné britské učebnice od prestížnych vydavateľov, ktoré pravidelne obmieňame, aby sme našim študentom sprostredkovali najmodernejšie metódy a prístupy osvojovania si cudzieho jazyka. V rámci kurzu sa študenti oboznamujú s gramatikou, slovnou zásobou, venujú sa posluchu s porozumením, pochopeniu textu, rozvíjajú komunikačné schopnosti pri práci vo dvojiciach, skupinách a v interakcii s vyučujúcim.

Praktické informácie

Kurzy sa konajú vo večerných hodinách, začínajú v čase okolo 17 hod, po pracovnej dobe. Kurzy, konajú sa 1x týždenne/ 90 min. Presný termín konania kurzu je známy až po zápise.

Kurz trvá celý školský rok, pri zápise sa prihlasuje na štúdium v prvom polroku. Počet účastníkov v rámci skupiny je maximálne 8 členov.

Cena kurzu  za polrok: od € 100,-  (v závislosti od počtu členov v skupine a celkového počtu hodín za polrok, min. 22,5 hod)

Semester 1 Credits Number
Rhetoric & the Public Sphere 4 ESTU 203
Communication & Everyday Life 2 ESTU 340
Critical & Rhetorical Methods 4 ESTU 657

Kontakt

Budova Tália, Križovatka 5, Banská Štiavnica

Jazyková škola Larus je dlhoročným partnerom programu Addvantage, ktorý British Council ponúka pre tie školy, jazykové centrá, univerzity a inštitúcie, ktoré každý rok pripravujú a registrujú kandidátov na medzinárodné jazykové skúšky.

Ako sa prihlásiť?

Tell us a little about yourself and we’ll help with the rest. Our convenient online application tool only takes 10 minutes to complete.

After you submit your application, an admissions representative will contact you and will help you to complete the process.

Once you’ve completed your application and connected with an admissions representative, you’re ready to create your schedule.

FORM

Are you ready to take the next step toward your future career?

Zápis v školskom roku 2022/23

Zápis pre všetkých záujemcov sa uskutočnil  5.9,  6.9.  a 7.9. 2022  v čase 14:00 – 17:00
 v priestoroch Jazykovej školy Larus na prvom poschodí.

Čo hovoria o nás

„Prístup vyučujúcej je úžasný, vždy z hodín odchádzam so skvelou náladou a veľmi pozitívnymi pocitmi.
Páči sa mi, že vie byť trpezlivá a bez problémov sa nám vie venovať aj individálne.“

Emma