Author: Martin Číž

Zápis do nového školského roka 2023/24

Zápis pre všetkých záujemcov sa uskutoční  4.9,  5.9.  a 6.9. 2023  v čase 14:00 – 17:00 v priestoroch Jazykovej školy Larus na prvom poschodí.Pokračujúci študenti sa prípade záujmu o štúdium v

Príhovor riaditeľky

Ďalší školský rok začína a my vstupujeme do 27. roka existencie Jazykovej školy Larus. Je to dlhé obdobie, v ktorom sa u nás vystriedali stovky študentov. Sú aj takí študenti,